De kadergroep

De kadergroep wordt elk jaar opnieuw gevormd en bestaat uit zes deelnemers (waarvan een of twee coördinator) en de priester. Zij zorgen voor de praktische voorbereiding van het kamp. In het voorjaar zoekt de kadergroep een locatie en gaat alvast eens kijken om bijvoorbeeld te kijken hoe (drink)water geregeld kan worden, welke boeren of leveranciers voor biologisch eten er zijn in de buurt, etc. De kadergroep organiseert de keuken en het menu, het logistieke plan, verzorgt alle communicatie met de deelnemers en is verantwoordelijk voor de financiën.

Daarnaast verzorgt de kadergroep de identiteit van het Wanderkamp over de jaren heen. Ze zorgen ervoor dat er nagedacht wordt over de ontwikkeling van Wanderkamp, het beter maken van de inhoudelijke en praktische kaders, het waartoe van de verschillende kamponderdelen, etc.

Tijdens het kamp neemt de kadergroep, anders dan een staf bij de andere kampen van Helios, geen klassieke stafrol op. De leden van de kadergroep werken samen voor wat nodig is om het kamp mogelijk te maken, maar geeft tijdens het kamp inhoudelijk niet meer of minder vorm aan het kamp dan een andere deelnemer. Alle activiteiten en praktische alledaagse taken worden door alle deelnemers samen opgenomen volgens het voor- & doorprincipe. Na afloop organiseert de kadergroep een evaluatie met alle deelnemers.