Het kamp

Wat is Wanderkamp?

Wanderkamp is een zomers platform om je eigen thema’s op een vernieuwende manier te verkennen. Even uit de gewoonte van je dagelijkse routine, breng je tien dagen door in de heerlijke buitenlucht. Tijdens Wanderkamp ga je, vanuit jezelf, in verbinding met de ander over interessante persoonlijke, maatschappelijke en spirituele thema’s. Het is een plek voor verdieping én voor zomers plezier.

We eten samen, gaan op avontuur, spelen spelletjes en zingen. Er is ruimte voor je eigen initiatief en om anderen daarin uit te nodigen. We verleggen onze grenzen tijdens de tocht en genieten van inspirerende activiteiten die ons uitdagen en verbinden met elkaar. Wanderkamp is de perfecte gelegenheid om jezelf te ontdekken, te groeien en nieuwe vriendschappen te sluiten.

Voor wie?

Wanderkamp is voor wie zin heeft in een actief kamp én daar zelf aan wil bijdragen. Je host bijvoorbeeld een activiteit voor de groep, neemt anderen mee in een workshop of kookt het avondmaal. Dat is de kern van Wanderkamp: met elkaar geven we het kamp vorm. Dat maakt het elk jaar anders: wat we precies doen hangt samen met wie er allemaal meegaat en wat je er als deelnemersgroep van maakt.

Wanderkamp is een kamp voor jongvolwassenen van 21 t/m 35 jaar. Iedereen die zich kan vinden in wat Wanderkamp biedt is welkom, onafhankelijk van gender, afkomst, geloof of etniciteit.

Er wordt verwacht dat je verantwoordelijkheid kan nemen voor jezelf, je gezondheid, je behoeften, … en dat je actief bijdraagt aan het kamp op praktisch en inhoudelijk vlak. Je komt genieten én je komt iets brengen.

Een kamp van de Christengemeenschap: wat betekent dat op Wanderkamp?

Helios, de naam van de zonnegod uit de Griekse mythologie, staat voor de warmte, de regelmaat en het samenzijn die de kampen kenmerken. Op kamp krijg je de mogelijkheid om met leeftijdgenoten een heerlijke vakantie te hebben.

De kampen zijn een zogenaamd ‘werkveld’ van de Christengemeenschap Nederland en Vlaanderen. Als deelnemers hoef je zelf geen binding met de Christengemeenschap te hebben. Er wordt wel verwacht dat je met het karakter van de kampen instemt.

In een kampgemeenschap vormen ‘de vier eerbiedsgebieden’ de basis voor het dagelijkse kampleven. Het gaat daarin om respect voor de wereld onder je, de wereld boven je, de wereld om je heen en de wereld in je.

Daarnaast zien we op kamp de eigenheid van de Christengemeenschap terug in de spreuk voorafgaand aan elke maaltijd, de aanwezigheid van een priester, de cultische dagsluiting en de mensenwijdingsdienst. Het is onze ervaring dat deze elementen een grote meerwaarde hebben, ook voor wie niet gelovig of religieus is. Zo kan je tijdens deze momenten weer tot jezelf komen en is er tijd voor rust en bezinning. De priester staat zelf midden in de wereld, en kan vanuit zijn levenservaring een open gesprekspartner zijn rond zingeving, geloof en allerlei grote of kleine levensvragen.

Op Wanderkamp is het zo dat je warm uitgenodigd wordt om aanwezig te zijn bij de dagsluiting en de mensenwijdingdienst, en om er vanuit een nieuwsgierigheid naar te kijken. Daarin wordt ieders vrije wil aangesproken: niemand wordt verplicht aanwezig te zijn, net zoals dat bij de andere onderdelen van het programma het geval is.

Een Helioskamp met een eigen karakter: een tijdelijke community zonder staf

Wanderkamp is een van de kampen van Helios, zoals velen van jullie ze goed kennen. We slapen in tenten (weliswaar onze eigen tentjes), we eten in een kring, we hebben elke dag een dagsluiting, … We nemen veel tradities mee, en toch zijn we ook vernieuwend.

Op Wanderkamp is er namelijk geen staf zoals je die op Jeugdkamp Rogery of Berka Jong hebt. Om het kamp mogelijk te maken, is er een kadergroep die van tevoren de praktische en inhoudelijke kaders regelt, zoals locatie, eten en het ritme van de dag. Tijdens het kamp beweegt de kadergroep zich naar de achtergrond, en wordt het volledige kamp door alle deelnemers samen gecreëerd. Samen vormen we, vanaf het moment van je inschrijving, een tijdelijke community die samen het kamp maakt.

Voor & door

Wanderkamp is een kamp waarin alle deelnemers samen het kamp inhoudelijk en praktisch creëren en vormgeven. Elk onderdeel van het Wanderkamp wordt door enkele deelnemers georganiseerd voor de andere deelnemers. Zo is iedereen een keertje organisator en deelnemer.

Tijdens het kamp worden alle dagelijkse, praktische taken, door de deelnemers zelf gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het vullen van de olielampen, het ontbijt voorbereiden, de afwasstraat klaarzetten, …

De kadergroep voorziet de nodige praktische tools en uitleg om het kamp goed te laten draaien. Op de eerste dag van het kamp wordt dit aan iedereen voorgesteld, zodat iedereen weet hoe, wat & wanneer en we vervolgens met iedereen het kamp kunnen vormgeven. Hier kan je alvast wat meer lezen over het voor- & doorprincipe.